Archive for March, 2007

Backpack off, vacation on!

Wednesday, March 14th, 2007

Skydive Byron Bay - 14.0000 ft (4.2km)

Aangezien Jeroen (Jero), Arjan (Timmer) en Olaf (Taxi) nu in +61 (Australie) zijn aangekomen is het even backpacker mode: off en vakantie mode = on. De dagelijkse wedstrijd om zo min mogelijk uit geven moet even op pauze. De (hierboven afgebeelde) foto met het 200 km/uur vallen en kunnen navertellen was ook niet bepaald gratis, daar straks meer over! (more…)