Double U A » 80 Mile Beach

80 Mile Beach, meer haaien dan zandkorrels. Verschil tussen eb en vloed is wederom een meter of 11 in waterniveau.


Leave a Reply