2 paar versleten slippers later… » Liam

Liam uit England. Voor diegene die de film Snatch gezien hebben, dit is een lopend/sprekend voorbeeld van het prachtige londense accent.

Zeer typerende quote: “Look! The Jack Daniels is very cheap over here, let’s drain Jackiloo, fill here up with JD and push here to Darwin and get propper pissed over there”.


Leave a Reply