G.O.R. gedaan, op naar de outback! » SA – No Fruit Area

Hier mag je dus geen fruit meenemen omdat ze bang zijn dat je diertjes meeneemt die het lokale voedsel bederft.


Leave a Reply